1 860 знаків із пробілами. Чому?

Ціна за переклад установлюється, виходячи з обсягу перекладу. Одиницею виміру обсягу перекладу можуть бути слово або 1 000 слів вихідного тексту (така одиниця виміру застосовується, наприклад, у США та Великобританії), а також кількість знаків перекладу.
Кількість знаків вимірюється авторським аркушем (2 000 знаків), рядком або сторінкою перекладу. Наприклад, у Німеччині, згідно з DIN, одиницею виміру обсягу перекладу є рядок у 55 знаків.
В Україні давно склалася система розрахунку обсягу перекладу, у якій одиницею виміру є рядок - 62 знаки або сторінка - 1 860 знаків (30 рядків х 62 знаки), включаючи пробіли. Знаком є буква, цифра, розділовий знак, пробіл між словами (один пробіл після кожного слова). Така одиниця виміру обсягу перекладу закріплена в таких документах:
1) «Типові норми часу на переклад та переробку науково-технічної літератури та документації», Національний центр продуктивності Міністерства праці України. Краматорськ, 1997.
2) СТТУ АПУ 001-2000 "Кваліфікація та сертифікація перекладачів. Загальні вимоги". Київ, 2000.
3) СТТУ АПУ 002-2000 "Послуги з письмового та усного перекладу. Загальні правила і вимоги до надання послуг". Київ, 2000.

Templates Joomla 1.5